2008-12-05 Soccer JV1 Girls SJS vs Awty - GulfCoastShots