2008-12-02 Soccer Varsity Girls SJS vs Kinkaid - GulfCoastShots