2009-04-04 Lacrosse Varsity Boys SJS vs Plano - GulfCoastShots