2009-03-31 Lacrosse Varsity Boys SJS vs EHS - GulfCoastShots