2009-03-25 Lacrosse Varsity Girls SJS vs BHS - GulfCoastShots