2008-08-22 FB JV2 SJS v St Thomas - GulfCoastShots