2008-09-27 FH JV1 SJS v St Stephens - GulfCoastShots