2008-09-26 FH SJS Varsity v St Andrews - GulfCoastShots