2009-01-23 Basketball Boys Varsity SJS v EHS - GulfCoastShots