2009-01-23 Basketball Girls JV SJS v EHS - GulfCoastShots