2009-01-23 Basketball Girls Varsity SJS v EHS - GulfCoastShots