2009-01-09 Basketball Boys Varsity SJS v St Stephens - GulfCoastShots