2009-01-09 Basketball Girls Varsity SJS v St Stephen's - GulfCoastShots