2008-12-01 Basketball Girls Varsity SJS v Northland - GulfCoastShots