2008-11-24 Basketball Boys 8B SJS v Kinkaid - GulfCoastShots