2008-11-21 Basketball Boys Varsity SJS v Lamar - GulfCoastShots