2008-05-30 BB 5ASF Brazoswood vs BHS - GulfCoastShots